On Stage en LOB

HET BEROEPENFEEST VMBO ON STAGE ALS LOB METHODE?
Bekijk hier onze factsheet met bereik en resultaat.


VMBO On Stage wordt door scholen vaak gezien en gebruikt als LOB methode. Als dat betekent dat dit kansrijke netwerk geintegreerd wordt in het dagelijks onderwijs voor de jongeren, dan kunnen wij dat alleen maar toejuichen. Een helpend, persoonlijk en lokaal (beroeps)netwerk bouwen rondom jongeren van het VMBO is de kern van VMBO On Stage. Dit doen wij door jongeren (en docenten) te ondersteunen bij netwerkbouw, netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en netwerkonderhoud. Met als doel: toekomstdromen delen met de mensen die het vak uitoefenen, zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten, betere beroepsbeelden, en kansen krijgen. Toekomstperspectief in de breedste zin van het woord.

On Stage is niet ontstaan als lesmethode, maar als maatschappelijk initiatief: een Positief Podium voor jongeren. Zij krijgen toegang tot een nieuw, lokaal, duurzaam en persoonlijk netwerk in het lokale bedrijfsleven. Hier worden toekomstdromen gedeeld en kansen geboden. Met de feestelijke ontvangst op de rode loper langs een erehaag van applaudiserende beroepsbeoefenaren wordt waardering voor de jongeren geuit, en zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroot.   

VMBO On Stage is, door de voorbereidende activiteiten, reflectie en follow up veel meer dan alleen het Beroepenfeest en Werkbezoeken op de Doe Dag. Het is tevens laagdrempelige ingang om met de jongeren in gesprek te gaan m.b.t. hun toekomstdromen, beroepsbeelden, studie-en beroepskeuze. Gedurende het hele schooljaar zijn er activiteiten. Een voorbereidend onderdeel van VMBO On Stage zijn de (netwerk)trainingen en energizers voor leerlingen, beroepsbeoefenaren, ouders en docenten. Deze trainingen zijn gebaseerd op het On Stage concept en de bijbehorende (les)materialen. 

LOB is misschien niet meer of minder dan: weten wat je goed kunt en leuk vindt, zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten, ervaringen opdoen buiten school en erover kunnen praten met anderen. Onze (leerling)activiteiten zijn gerelateerd aan loopbaancompententies. Deze komen terug in het On Stage (leerling)Paspoort met opdrachten en gespreksthema's. Aan de hand van concrete acties rondom On Stage worden begrippen als ‘levensloopbaan, toekomstdromen en LOB’ toegankelijker en  makkelijker te bespreken voor de jongeren, mentoren en ouders. Op school en thuis samen terugblikken op ervaringen en ontmoetingen en er betekenis aan geven, is een essentieel onderdeel van het vormgeven van je toekomst. Daarom heeft ook de reflectie binnen On Stage een belangrijke plaats: Leren van en na On Stage. Het Beroepenfeest van On Stage is een praktische en concrete manier om te oefenen met loopbaancompetenties in elk leerjaar van het VMBO.

Tenslotte paraferen leerling, ouder/verzorger, mentor en bedrijf het On Stage Paspoort. Hiermee geven ze aan wat en op welke wijze zij aan het toekomstbeeld van de leerling hebben bijgedragen. Het On Stage Paspoort is hiermee tevens een 'LOB dossier/port folio' geworden en kan dienen als bewijsstuk voor het verplichte LOB-examenonderdeel. Onze partner OOMT sponsort deze Paspoorten en zet zich in voor deelname van hun relaties aan de Beroepenfeesten.

Middels een motie (2015) van toenmalig Kamerlid Straus, is VMBO On Stage 'examenwaardig' bevonden.

VMBO On Stage is toegevoegd aan de handreiking LOB - vernieuwing VMBO van SPV. 

 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: