Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Kick Off docenten/mentoren
24 november 2022

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Eerste helft schooljaar

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Beroepenfeest

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
9 maart 2023

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Week 8 &10

Beroepenfeest On Stage
16 maart 2023

Werkbezoeken Doe Dag
28 maart 2023

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk.

Enquête en follow up
na 28 maart 2023

Evaluatie en rapportage
april 2023
 
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: