Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?

Beroepenfeest

is op 12 maart 2020

Doe Dag

is op 31 maart 2020

Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest

Wervings beroepsbeoefenaren door projectleider.

Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort.

Kick Off docenten/mentoren

Donderdag 28 november 2019 I 15.00 - 17.30 uur

Leerlingvisiekaartjes gereed

3 weken voor beroepenfeest

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers

Donderdag 27 februari 2020 I 17.00 - 18.30 uur

Leerlingtraining op scholen

Week 10 

Beroepenfeest 

Donderdag 12 maart 2020

12.00 tot 17.00 uur met afsluitend een hapje en een drankje

Werkbezoeken Doe Dag

Dinsdag 31 maart 2020

Op locatie bij bedrijven

Leren van en na On Stage

Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk.   

Enquête en follow-up

April 2020

Evaluatie en rapportage

Mei 2020 

 

Welke beroepen ontmoeten we?

Zuid Friesland On Stage 2017 Beroepenfeest en Doe Dag

Zuid Friesland On Stage is voor de VMBO leerlingen van:
OSG Sevenwolden (Heerenveen, Grou en Joure) Bornego College (Heerenveen en Joure), Nordwin College (Heerenveen), het Kei College (Heerenveen), het Zuyderzee College (Lemmer), het Terra (Wolvega) en het Linde College (Wolvega).

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: